„Wyjątkowo piękne stworzenie w całej krasie”: A poczekajcie aż rozłoży ogon