Apel o dekanonizację papieża Jana Pawła II. Co się dzieje

Francuskie działaczki katolickie chcą dekanonizacji Jana Pawła II. Christine Pedotti i Anna Soupa argumentują swoje żądania twierdzeniem, iż Jan Paweł II doprowadził do sytuacji, w której aktualnie znalazł się Kościół. Nawiązują do ujawnionego niedawno skandalu związanego z wykorzystywaniem seksualnym zakonnic przez księży i uważają, że papież Polak był „protektorem oprawców w imię racji Kościoła”.

Apel o dekanonizację papieża Jana Pawła II został opublikowany na łamach francuskiego dziennika „Le Monde”. Wystosowały go kobiety, które są ściśle związane z Kościołem katolickim – redaktorka „Temoignage chretien” („Chrześcijańskie świadectwo”) Christine Pedotti oraz biblistka Anna Soupa.

.

Postulat dekanonizacji Jana Pawła II jest związany z ujawnieniem wielu szczegółów dotyczących wykorzystywania seksualnego zakonnic przez księży (i przypadków późniejszego zmuszania ich do poddania się aborcji). Pedotti i Soupa twierdzą, że winę za taki stan rzeczy ponosi wieloletni zwierzchnik Kościoła Jan Paweł II, który nie tylko miał przymykać oko na podobne przypadki, ale wręcz bronił oprawców powołując się na dobro Kościoła.

„Żądamy dekanonizacji papieża Jana Pawła II, protektora oprawców w imię ‚racji Kościoła’ oraz głównego architekta ideologicznej konstrukcji ‚kobiety’, a także zakazu nauczania, propagowania oraz publikowania ‚teologii ciała’, którą głosił on podczas swych katechez” – czytamy na łamach „Le Monde”. Wśród zarzutów pod adresem papieża Polaka pada też oskarżenie, iż miał on propagować fałszywy ideał kobiety oparty na wizerunku Matki Boskiej.

.

„Nadużyciem wobec kobiet jest ta idealizacja, to oszustwo, które maskuje niezliczone dyskryminacje, jakim poddane są kobiety w ich Kościele” – piszą autorki żądając, by Jan Paweł II przestał być świętym. Gdyby doszło do dekanonizacji Jana Pawła II, byłby to pierwszy taki przypadek w historii.

Share