Czym dokładnie jest e-dowód? Do czego przyda się e-dowód?Od kiedy można składać wnioski na E-dowód

Pierwsze doniesienia o e-dowodzie osobistym pojawiły się w zeszłym roku, jednak prace nad tym dokumentem zostały zakończone teraz, o czym poinformowano 27 lutego na śniadaniu prasowym zorganizowanym w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki.

E-dowód

O nowym dokumencie, pracach nad nim oraz jego wdrożeniu opowiadał na spotkaniu prasowym Minister Cyfryzacji.

Odziedziczył on projekt na przełomie stycznia i lutego zeszłego roku i po opracowaniu niezbędnych przepisów oraz planu działań, udało się w ciągu 10 miesięcy doprowadzić pracę do końca.

Wdrożenie e-dowodu to dopiero pierwszy etap cyfryzacji naszego życia, kolejnym będzie umożliwienie

nam łatwego korzystania z usług online administracji publicznej, a później także w sektorze prywatnym uwzględniającym bankowość oraz operatorów telefonii komórkowej.

.

Każdy z obywateli Polski ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Każdy, kto do 4 marca złoży wniosek o wydanie takiego dokumentu otrzyma jego starą wersję.

W tej chwili nie można złożyć wniosku w formie elektronicznej, bo cały system został zatrzymany w

celu jego odciążenia, a w piątek 1 marca od godziny 12:00 nie będzie można zrobić tego w urzędzie gminy.

Możliwość składania wniosków zostanie uruchomiona 4 marca i każdy, kto tego i w późniejszych dnia złoży wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymają e-dowód.

Ci z nas, którzy nie chcą zapisywać informacji o nas w formie elektronicznej będą mogły z tego zrezygnować.

Wystarczy podczas składania wniosku zaznaczyć zaznaczyć odpowiednie pole.

Ministerstwo uruchomiło specjalną infolinię przeznaczoną dla obywateli. Dzwoniąc tam, otrzymamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące e-dowodu:

tel. 22 250 01 15

Czym dokładnie jest e-dowód?

E-dowód będzie pełnił te same funkcje co starsza wersja dokumentu – za jego pomocą będziemy mogli

potwierdzić naszą tożsamość, obywatelstwo i przekraczać granice z państwami uznającymi go za dokument podróży.

Da jednak użytkownikom także inne możliwości.

Z zewnątrz jedyną nową informacją, która pojawi się na awersie e-dowodu, jest kod CAN (zapisany również w postaci kodu kreskowego na rewersie)

konieczny do używania funkcji elektronicznych i zabezpieczający informacje przechowywane w chipie przed nieautoryzowanym użyciem.

Poza tym dokument będzie bardzo podobny do używanych teraz.

.

.

To, co odróżnia e-dowód od tradycyjnego to warstwa elektroniczna, w której zapisane są informacje o jego posiadaczu.

Wśród nich są imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL oraz fotografia zapisana jako zdjęcie biometryczne.

Dane te przechowywane są w pamięci bezstykowego chipu, dzięki czemu e-dowodu nie trzeba wkładać do czytników – wystarczy go zbliżyć do nich.

Podpisy osobisty i kwalifikowany w e-dowodzie

W chipie umieszczonym w elektronicznym dokumencie tożsamości zarezerwowano miejsce na umieszczenie podpisów osobistego i kwalifikowanego.

Pierwszy z nich pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędów i podmiotów prywatnych, które wyrażą na to zgodę.

Użycie podpisu cyfrowego będzie wywoływało ten sam skutek co podpis własnoręczny.

Osoba składająca wniosek o e-dowód będzie miała możliwość dodania do niego certyfikatu podpisu osobistego.

Jeśli tego nie zrobi i w przyszłości dojdzie do wniosku, że jednak go potrzebuje, będzie musiała złożyć wniosek o wymianę dokumentu.

Do e-dowodu będzie można dodać także certyfikat podpisu kwalifikowanego.

Będzie on działał w ten sam sposób, jak dotychczas i tak samo, jak obecnie konieczne będzie wystąpienie o jego wgranie do wybranego usługodawcy. Tej sprawy nie załatwimy w urzędzie gminy.

Do czego przyda się e-dowód?

Elektronicznego dowodu tożsamości będziemy mogli używać w kontaktach z urzędami, instytucjami publicznymi oraz prywatnymi i do podpisywania dokumentów składanych w formie elektronicznej.

Dzięki zapisanemu w pamięci chipu profilowi osobistemu możliwe będzie logowanie się w usługach online oraz potwierdzenia w nich tożsamości

(np. przez podanie numeru PESEL) lub ważności dokumentu.

Na początku posiadacze e-dowodów będą mogli logować się do portalu obywatel.gov.pl i ePUAP.

W późniejszym czasie będzie dostępnych więcej, kiedy inne usługi administracji publicznej zostaną podłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego.

E-dowód spełnia także wymagania Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), co skróci
czas obsługi na lotniskach i umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych. E-dowód pozwoli także bez przeszkód kontaktować się z administracją Unii Europejskiej.

Nie wszystkie planowane przez MSWiA funkcje będą dostępne od razu, wprowadzenie niektórych będzie wymagało więcej czasu i prac.

W przyszłości dostępna ma być możliwość wykorzystywania smartfonów wyposażonych w NFC oraz odpowiednią aplikację do sczytywania danych zapisanych w chipie.

Z czasem wprowadzona zostanie także obsługa e-dowodów w placówkach medycznych, co pozwoli rejestrować się w nich bez podawania danych,

potwierdzanie pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN oraz umożliwi uwierzytelnianie przy pomocy podpisu osobistego.

Bezpieczeństwo danych zapisanych w e-dowodzie

Skorzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu wymaga każdorazowego wpisania na czytniku kodu CAN lub sczytanie go z rewersu dokumentu.

Zabezpiecza to posiadacza przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie

możliwe po wcześniejszym ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2).

W przypadku zagubienia e-dowodu jego posiadacz może zablokować go na 14 dni, jeśli ma nadzieję go odnaleźć.

Jeśli w tym czasie to my się nie uda, to dokument automatycznie straci ważność i konieczne będzie wyrobienie nowego.

Jeśli jednak e-dowód odnajdzie się, będziemy mieli możliwość odblokowania certyfikatów.

Gdzie złożyć wniosek o e-dowód?

Wydany nam dowód, na który wniosek złożyliśmy 4 marca lub później będzie wyposażony w warstwę elektroniczną.

Jeśli Wasz obecny dokument jest jeszcze ważny, to nie ma konieczności go wymieniać.

Proces wprowadzania e-dowód potrwa 10 lat, czyli tyle ile ważne będą dokumenty potwierdzające naszą tożsamość wydane przed 4 marca.

Jednak każdy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie e-dowód w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów.

Wystarczy odwiedzić dowolny urząd gminy (niezależnie od adresu zameldowania) lub zrobić to przez internet na stronie obywatel.gov.pl/.

E-dowód jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem, jednak używane przez nas karty płatnicze i kredytowe z funkcją płatności zbliżeniowych są narażone na użycie ich bez naszej wiedzy.

Żeby mieć pewność, że przestępcy nie będą mogli ukraść nam pieniędzy, wystarczy zaopatrzyć się w portfel, który nie pozwoli na sczytanie informacji z chipów umieszczonych na kartach.

Żródło komputerswiat pl

Share