„Jest niesprawiedliwe?”: Tak 500 plus dzieli Polaków

Większość Polaków jest zdania, że rozszerzanie programu 500 plus na pierwsze dziecko w chwili, gdy brakuje pieniędzy dla nauczycieli i osób niepełnosprawnych, jest niesprawiedliwe – wynika z najnowszych badań. Większości respondentów nie podoba się też fakt, że pieniądze na dzieci będą dostawać również rodziny unikające pracy i żyjące wyłącznie ze świadczeń społecznych.

Rozszerzenie programu 500 plus na każde dziecko, czyli również na pierwsze budzi mieszane uczucia w społeczeństwie, wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Co prawda 53 proc. respondentów uważa, że dodatek na każde dziecko jest sprawiedliwym rozwiązaniem, ale jednocześnie 61 proc. jest zdania, że nie jest to w porządku, skoro brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli oraz podniesienie świadczeń osobom niepełnosprawnym.

– Wyniki badania pokazują, że powiązanie wypłaty „500 plus” na każde dziecko z aktywnością zawodową rodziców czy wprowadzeniem kryterium dochodowego zyskałoby większe poparcie społeczne.

Propozycja w obecnym kształcie, w sytuacji gdy brakuje pieniędzy dla nauczycieli czy osób niepełnosprawnych, budzi duże poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród wyborców partii opozycyjnych. To może dodatkowo pogłębić podziały społeczne – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Aż 68 proc. respondentów uważa, że niesprawiedliwe jest przyznawanie zasiłku na pierwsze dziecko rodzinom, które celowo uchylają się od pracy. Połowa badanych uważa, że powinno się wprowadzić kryterium dochodowe, powyżej którego 500 plus na każde dziecko nie powinno być przyznawane.

Najwięcej osób (32 proc.) wskazuje, że granica powinna wynosić 2000 zł na rękę na osobę w rodzinie, 17 proc. respondentów opowiedziało się za progiem 1000 zł, a 16 proc. za 3 tys. zł na rękę na na osobę w rodzinie.

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna dla serwisu ciekaweliczby.pl Próba ogólnopolska N=1091 osób.

.

Share