„Nie uwierzysz”: Możesz mieć dwie emerytury

Coraz więcej Polaków pracuje za granicą. Dlatego też od kilku lat do ZUS wpływa coraz więcej wniosków o emerytury i renty od osób, które były zatrudnione zarówno w naszym kraju, jak i w innym państwie Unii Europejskiej.

Tylko w zeszłym roku do ZUS wpłynęło 154 tys. wniosków o przyznanie emerytury osobom, które pracowały w co najmniej dwóch unijnych krajach. W stosunku do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 21 tysięcy. Najwięcej wniosków wpływa do ZUS od osób, które pracowały i były ubezpieczone w Polsce i w Niemczech.

Jak załatwić formalności? Jeśli ktoś pracował i był ubezpieczony w Polsce i za granicą, może uzyskać zarówno polską emeryturę jak i emeryturę z każdego innego kraju, w którym był ubezpieczony (o ile spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia, określone przez wewnętrzne prawo każdego z tych państw).

Co ważne, nie trzeba składać kilku wniosków o te świadczenia. Wystarczy złożyć jeden wniosek w państwie, w którym się mieszka. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże otrzymany wniosek pozostałym instytucjom państw, w których wnioskodawca był ubezpieczony. Instytucje zagraniczne będą go rozpatrywać według swoich, krajowych przepisów.

Zainteresowany otrzyma odrębną decyzję o emeryturze z każdego państwa, w którym był ubezpieczony. Wszystkie instytucje przyjmą tę samą datę złożenia wniosku.

Czyli osoby, które mieszkają w Polsce i chcą uzyskać zagraniczne emerytury, wniosek o te świadczenia mogą zgłosić w ZUS, który zajmie się załatwieniem wszystkich formalności.

Tutaj złożysz wniosek:

1. Placówki ZUS, które są wyznaczone do obsługi międzynarodowych spraw emerytalno-rentowych, to:

•Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta, Włochy;

•Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja;

•Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;

•Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia, Szwajcaria, Węgry;

•Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;

•Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;

•I Oddział ZUS w Warszawie – Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Holandia, Luksemburg, Rumunia;

•Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia;

•Oddział ZUS w Toruniu – Dania,

•Oddział ZUS w Lublinie – Irlandia,

2. Jeśli mieszkamy w Polsce, wniosek możemy złożyć:

•we właściwej placówce ZUS, która obsługuje państwo, w którym ostatnio pracowaliśmy,

•w tej placówce ZUS, która jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania,

• przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na www.zus.pl. Musimy wówczas mieć założone konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednak dokumenty, które dołączamy do wniosku, trzeba złożyć w formie papierowej w placówce ZUS albo wysłać je pocztą.

3. Jeśli mieszkamy za granicą, wniosek możemy złożyć:

• w instytucji ubezpieczeniowej w państwie, w którym mieszkamy.

Należy wypełnić formularz, który obowiązuje w tym kraju. Do wniosku dołączmy dokumenty, które uzasadniają przyznanie nam emerytury lub renty z ZUS i posłużą do wyliczenia jej wysokości.

Takie emerytury zagraniczne wypłaca ZUS

• Malta-2841,76 zł

• Estonia-1960,14 zł

• Portugalia-1711,39 zł

• Irlandia-1651,11 zł

• Węgry-1646,38 zł

• Hiszpania-1483,03 zł

• Niemcy-1323,23 zł

• Holandia-1272,48 zł

• Cypr-1271,36 zł

• Wielka Brytania 1226,45 zł

.

Share