„Nie zgadza się na zmiany”: Kuria ostro o uchwale krakowskich radnych

Archidiecezja Krakowska nie zgadza się z uchwałą krakowskich radnych, która wzywa prezydenta miasta do działania, by religia w szkołach odbywała się na pierwszej lub ostatniej lekcji. To miało być udogodnienie dla uczniów, którzy na ten przedmiot nie uczęszczają. Przedstawiciele Kościoła argumentują, że uchwała stoi w sprzeczności z polskim prawem.

„Archidiecezja Krakowska z zaskoczeniem przyjęła informację o uchwale Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć szkolnych. Ta decyzja kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stoi w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej” – brzmi początek oświadczenia opublikowanego na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Przypomniano, że polskie przepisy oświatowe mówią, iż ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych jest kompetencją dyrektora szkoły, który w tym zakresie zasięga opinii rady pedagogicznej oraz bierze pod uwagę zdanie rady rodziców.

„Religia nie jest przedmiotem dodatkowym”

Zdaniem kurii, nie ma podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. „Próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona” – czytamy.

Przedstawiciele Kościoła powołują się także m.in. na Kartę Praw Podstawowych UE i Konstytucję. „Zaskakuje więc fakt, że Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę, która w istocie przeczy zasadom wolności i szacunku zagwarantowanym przez prawo międzynarodowe i polskie” – podkreślono.

Krakowska kuria nie ma wątpliwości, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym. „Po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów, lekcja religii staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym” – wyjaśniono.

.

Share